Chúng tôi đang cần tuyển

Gia nhập chúng tôi để đột phá thị trường!

Chia sẻ

Bằng một đội ngũ cán bộ những người thông minh và dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi đã khẳng định mình và phát triển trở thành công ty với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình và đã đạt được thành tích không nhỏ. Trở thành công ty có doanh số tăng trưởng vượt bậc sau 6 năm thành lập và phát triển.

Gia nhập chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội đặc biệt để học hỏi, phát triển và trở thành một phần của một đội ngũ kinh nghiệm tuyệt vời.

 • Giám đốc chi nhánh HCM

  Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam
  Số 64/84 Ngọc Khánh,Phường Giảng Võ,Quận Ba Đình,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam., Hà nội, Hà nội 04 100000, Việt Nam,
  18/06/2017 04:38:53
 • Cộng tác viên

  Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam
  Số 64/84 Ngọc Khánh,Phường Giảng Võ,Quận Ba Đình,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam., Hà nội, Hà nội 04 100000, Việt Nam,
  28/07/2016 13:25:28
 • Cán bộ kế toán

  Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam
  Số 64/84 Ngọc Khánh,Phường Giảng Võ,Quận Ba Đình,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam., Hà nội, Hà nội 04 100000, Việt Nam,
  03/10/2017 11:34:24
 • Đối tác kinh doanh 20 vị trí còn mở

  Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam
  Số 64/84 Ngọc Khánh,Phường Giảng Võ,Quận Ba Đình,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam., Hà nội, Hà nội 04 100000, Việt Nam,
  03/03/2017 19:33:15
 • Giám đốc EComerce 5 vị trí còn mở

  Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam
  Số 64/84 Ngọc Khánh,Phường Giảng Võ,Quận Ba Đình,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam., Hà nội, Hà nội 04 100000, Việt Nam,
  07/04/2017 22:33:33
 • Cán bộ kinh doanh 3 vị trí còn mở

  Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam
  Số 64/84 Ngọc Khánh,Phường Giảng Võ,Quận Ba Đình,Thành Phố Hà Nội,Việt Nam., Hà nội, Hà nội 04 100000, Việt Nam,
  31/10/2017 17:53:02