Tính năng 

SAMIL CTS (Hàn quốc - 31cts.com) tiên phong về công nghệ động hóa

- Thành công trong sáng tạo và đổi mới

- Ứng dụng thành tựu Công nghệ cao cấp

- Kết nối mở và trung thực

- Giao diện tùy chỉnh dễ dàng

- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ

- Chuyển giao công nghệ  cao cho đối tác và khách hàng

Samil CTS là nhà sản xuất các sản phẩm công nghệ tự động hóa duy nhất trên thế giới được thiết kế và chế tạo cho tất cả các ngành công nghiệp. Các sản phẩm công nghệ tự động tốt nhất của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu của bạn - và được tăng cường bởi sự đào tạo, dịch vụ và hỗ trợ phong phú.

Odoo text and image block
Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns