Muốn mua máy tính lắm ráp thương hiệu

Dear các bạn

Công ty mình có máy lắp ráp thương hiệu không ah, nếu có cho mình hỏi giá là bao nhiêu ah??

Cần thêm thông tin?

Tài liệu này được lấy từ các Q & A, nơi bạn có thể thảo luận về nó và nhận được phản hồi.
Câu hỏi liên quan