Trang web dùng để test tốc độ website - Công nghệ SEO

2 trang web sau giúp bạn kiêm tra đánh gia tốc độ website vô cùng thuận tiên

https://tools.pingdom.com

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=vi

Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam
Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam
90
| 0 0 0
Asked on 19:51 23/05/2018
0
vote
355 Lượt xem

Link hướng dẫn và sử dụng kiểm tra tại website : http://entrust.vn/page/seo

 

Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam
Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam
90
| 0 0 0
Answered on 20:03 23/05/2018
0
vote

Câu trả lời của bạn

Không cần trả lời 2 lần cho cùng một câu hỏi. Xin vui lòng đánh giá chất lượng câu trả lời, nó giúp chúng ta chọn được câu hỏi và câu trả lời hay nhất !

Đặt một câu hỏi

Đăng ký nhận bài viết

Diễn đàn

Nơi gặp gỡ và trao đổi của các chuyên gia và những người có đam mê với đầy nhiệt huyết với các sản phẩm và dịch vụ dịch vụ công nghệ.

Đọc Hướng dẫn

Question tools

1 follower(s)

Thống kê

Asked: 19:51 23/05/2018
Được thấy: 355 lần
Cập nhật cuối: 20:03 23/05/2018