GIÁ


-
Lọc theo:
 • Ram Kingmax 16Gb bus 2666
 • 260pins,PC 19.2GB/sec
 • CAS CL15 - 1.2v
 • Un-buffered SO-DIMM
 • Ram 8GB
 • 260pins,PC 19.2GB/sec
 • CAS CL15 - 1.2v
 • Un-buffered SO-DIMM
 • Ram 4GB
 • 260pins,PC 17.0GB/sec
 • CAS CL15 - 1.2v - Un-buffered SO-DIMM
 • Ram 4GB
 • 204pins, PC 12.8GB/sec
 • CAS CL11 - 1.35V điện năng thấp
 • Un-buffered SO-DIMM
 • Ram 8GB
 • 204pins, PC 12.8GB/sec - CAS CL11
 • 1.35V điện năng thấp - Un-buffered SO-DIMM
 • Ram 4BG
 • 204pins, PC 12.8GB/sec - CAS CL11
 • 1.35V điện năng thấp - Un-buffered SO-DIMM
 • Ram 2 GB
 • 240 pins, PC 12.8GB/sec
 • CAS Latency: CL11 - 1.35v (Low Voltage)
 • Ram 8GB
 • 240 pins, PC 12.8GB/sec
 • CAS Latency: CL11 - 1.35v (Low Voltage)
 • Ram 4GB
 • 240 pins, PC 12.8GB/sec
 • CAS Latency: CL9 - 1.5v
 • Ram 8GB
 • 240 pins, PC 12.8GB/sec
 • CAS Latency: CL9 - 1.5v
 • Ram 4GB
 • 240 pins, PC 12.8GB/sec
 • CAS Latency: CL9 - 1.5v
 • Ram 2GB
 • 240 pins, PC 6.4GB/s
 • CAS Latency: CL9 - 1.5v
 • 288 pins, PC 19.2GB/sec
 • CAS Latency: CL16 - 1.2v
 • Un-buffered DIMM
 • 288 pins, PC 21.3GB/sec
 • CAS Latency: CL16 - 1.2v
 • Un-buffered DIMM
 • 288 pins, PC 19.2GB/sec
 • CAS Latency: CL16 - 1.2v
 • Un-buffered DIMM
 • 288 pins, PC 21.3GB/sec
 • CAS Latency: CL16 - 1.2v
 • Un-buffered DIMM
 • 288 pins, PC 19.2GB/sec
 • CAS Latency: CL16 - 1.2v
 • Un-buffered DIMM
 • "Dung lượng: 8GB | Bus: 2666Mhz
 • 288 pins, PC 21.3GB/sec
 • CAS Latency: CL17
 • 1.2v - Un-buffered DIMM
 • Tản nhiệt nhôm màu Đen, sử dụng chipset Samsung Original
 • Dành cho Overclock, Gaming."
 • "Dung lượng: 8GB | Bus: 2400Mhz
 • 288 pins, PC 19.2GB/sec
 • CAS Latency: CL17
 • 1.2v - Un-buffered DIMM
 • Tản nhiệt nhôm màu Đỏ/Đen
 • sử dụng chipset Samsung Original
 • Dành cho Overclock, Gaming."