GIÁ


-
Lọc theo:
 • Loại RAM: RAM PC
 • Dung lượng: 2GB
 • Chuẩn bộ nhớ: DDR3
 • Bus: 1600Mhz
 • Loại RAM: RAM PC
 • Dung lượng: 4GB
 • Chuẩn bộ nhớ: DDR3
 • Bus: 1600Mhz
 • Loại RAM: RAM PC
 • Dung lượng: 8GB (2 x 4GB)
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Độ Bus: 2400Mhz
 • Loại RAM: RAM PC
 • Dung lượng: 16GB (2 x 8GB)
 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Độ Bus: 2400Mhz