GIÁ


-
Lọc theo:
 • Qlik Sense Analyzer - Subcribtion
 • Qlik Sense Professional - Subcribtion
 • QlikView Designer
 • QlikView Developer
 • Create Visualizations with Qlik Sense
 • Data Modeling for Qlik Sense
 • QlikView Server Publisher
 • Administer and Maintain Qlik Sense
 • Triển khai dịch vụ BI Qlik
 • Dịch vụ triển khai phụ thuộc vào số lượng báo cáo, nhu cầu công việc và số người sử dụng.
 • Qlik Sense® Cloud
 • Mua tối thiểu 5 User,
 • Qlik Sense Desktop
 • Download sử dụng miến phí