GIÁ


-
Lọc theo:
 • Dịch vụ nhập liệu sản phẩm ECOMERCE
 • Nhập liệu sản phẩm Ecomerce tính theo ngày lao động
 • Cán bộ có kinh nghiệm nhập liệu và kỹ năng sử dụng phần mềm Odoo
 • Thực hiện nhập liệu và thao tác tại doanh nghiệp khách hàng
 • Làm việc 8 tiếng 1 ngày/ 5 ngày / tuần theo giờ hành chính.
 • Sử dụng 1 manday làm việc tại văn phòng Bluecom
 • Sử dụng >2 manday sẽ làm việc tại văn phòng khách hàng.
 • Thanh toán theo thời gian và nghiệm thu thực tế.
 • Tạm tính lương cán bộ là 7tr/ tháng + phụ cấp.
 • Chia đều 20 ngày lao động -> giá cost 400K/ ngày. (tổng 22 ngày thì 20 ngày tại khách hàng và 2 ngày cuối tuần họp tại công ty để báo cáo công việc)
 • Margin cho doanh nghiệp + Hóa đơn thuế.. 100K
 • --> giá manday 500K/ngày
 • Thiết kế module Web Odoo
 • - Thiết kế giao diện module WEB Odoo
 • - Nội dung thiết kế và giao diện đã được thống nhất như giao diện demo
 • - Lập trình và tạo các hiệu ứng hình ảnh theo yêu cầu của khách hàng
 • - Miễn phí theo dịch vụ triển khai
 • Đào tạo sử dụng phần mềm Odoo
 • - Đào tạo sử dụng và vận hành phần mềm theo quy phạm triển khai của phần mềm Odoo
 • - Thời gian đào tạo gồm 1 đến 2 ngày bao gồm tài liệu đào tạo bản mềm đính kèm.
 • - Miễn phí theo dịch vụ triển khai
 • Triển khai module bán hàng Odoo
 • Quản lý :
 • - Quản lý cơ hội kinh doanh, & các cơ hội tiềm năng
 • - Quản lý khách hàng
 • - Quản lý báo giá
 • - Quản lý đơn hàng
 • Sản phẩm :
 • - Quản lý sản phẩm và các biến thể
 • - Phân nhóm danh mục sản phẩm
 • Triển khai phần mềm ERP
 • - Website giao diện bán hàng & giao diện
 • - Module Bán hàng, sản phẩm & quản lý bán hàng.
 • - Module mua & đặt hàng.
 • - Bảo hành & Khiếu nại.
 • - Module tiền lương & nhân sự, quản lý tuyển dụng.
 • - Module kế toán.
 • - Chuyển giao & đào tạo, hỗ trợ nhập liệu sản phẩm.
 • - Quản lý tuyển dụng