GIÁ


-
Lọc theo:
  • Truyền thông và dịch vụ quản cáo offline
  • - Đăng tin bài trên 1 số báo trí nổi tiếng
  • - Có phỏng vấn và đăng tin trên 1 số hãng tivi
  • - Viết bài quản cáo và giới thiệu dịch vụ
  • - Tổ chức họp báo khách mời (theo hình thức đơn giản)