GIÁ


-
Lọc theo:
 • In màu tài liệu (Dịch vụ)
 • Dịch vụ hỗ trợ phần mềm Odoo
 • Dịch vụ vận hành và bảo trì phần mềm Odoo
 • - Vận hành và bảo trì phần mềm Odoo đảm bảo hoạt động ổn định 24/7
 • - Cập nhật phần mềm và bản vá Odoo 8.0x (nếu có)
 • - Cập nhật các module nâng cấp (nếu có)
 • Dịch vụ hosting máy chủ cho các năm tiếp theo
 • 25 GB Không gian lưu trữ
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn Tài khoản
 • 1 Bản sao lưu
 • Upload module tùy chỉnh
 • Hỗ trợ cài đặt Bảo mật với SSL (Entrust SLL nếu có nhu cầu)
 • Nhập liệu :
 • Hỗ trợ nhập liệu danh sách khách hàng hàng tháng, bên mua vào cuối tháng từ 25 đến 30 hàng tháng gửi dữ liệu cho bên B theo danh sách file exell hoặc CSV, bên B sẽ cập nhật thông tin cho bên mua, dữ liệu cập nhật không quá 10.000 bản ghi/năm.