THƯƠNG HIỆU
GIÁ


-
 • SketchUp Pro 2018 Commercial New Single User + Upgrade 1 year Maintenance & Support, Single User
 • - 3D software
 • - E-license
 • - Giao hàng 24H
 • Phần mềm bản quyền Windows Server Standard, mỗi bộ cho 32core ( 2x winSvrSTDCore 2016 SNGL 16Lic NL CoreLic + 10 WinSvrCAL 2016 SNGL)
 • [13112-M0010] Phần mềm VERITAS BACKUP EXEC AGENT FOR APPLICATIONS AND DBS WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO GOV (Veritas)
 • Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Partner enabled premium support renewal, PA-5020 (End date: 30 Jun 2019)
 • SN
 • 0011C105257
 • 007701001441
 • End date 30-Jun-19
 • Kích hoạt tính năng PANDB URL cho PA-5020
 • PANDB URL filtering subscription for device in an HA pair renewal, PA-5020
 • SN
 • 0011C105257
 • 007701001441
 • End date 12 month
 • Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Partner enabled premium support renewal, PA-4020 (End date: 30 Apr 2019)
 • SN 0002C102244
 • End date 30-Apr-19
 • Bản quyền phần mềm PANDB URL cho thiết bị PA-4020
 • PANDB URL filtering subscription, PA-4020
 • SN: 0002C102244
 • End date : 12 month
 • Hình thức bản quyền: E-license (Hãng gửi bản quyền qua email) – Có chứng nhận bản quyền kèm theo (không có dấu của hãng)
 • Đặt hàng 7-10 ngày
 • Tính license theo số lượng máy cần cài đặt
 • Partner enabled premium support renewal, PA-220
 • Threat prevention subscription renewal, PA-220
 • Plesk Web Host Edition virtual server (1 Year)
 • JL095A Aruba 5406R 16SFP+ v3 zl2 Switch 01
 • J9993A Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 zl2 Mod 02
 • J9828A Aruba 5400R 700W PoE+ zl2 PSU 02
 • J9828A ABB Power Cord - Europe localization 02
 • J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver 04
 • J9988A Aruba 24p 1GbE SFP v3 zl2 Mod 01
 • J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable 01
 • Barracuda Email Security Gateway400
 • Chứng nhận 3 năm cập nhật, hổ trợ và bảo hành thiết bị (Energize Updates & Instant Replacement)