THƯƠNG HIỆU
GIÁ


-
 • O365ProPlusOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd - Annual
 • Thuê bao theo năm, gói Enterprise E4, áp dụng cho khách hàng quy mô lớn trên 200 nhân viên, Có office Offline
 • Thuê bao theo năm, gói Enterprise E3, áp dụng cho khách hàng quy mô lớn trên 200 nhân viên, Có office Offline
 • Thuê bao theo năm, gói Enterprise E1, áp dụng cho khách hàng quy mô lớn trên 200 nhân viên, không có office Offline
 • VSPro 2015 SNGL OLP NL - OLP
 • VisioProforO365Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd - Annual
 • Visio Std 2016 32-bit/x64 English EM DVD - Full pack
 • Visio Pro 2016 32-bit/x64 English EM DVD - Full pack
 • VisioPro 2016 SNGL OLP NL - OLP
 • VisioStd 2016 SNGL OLP NL - OLP
 • [T5D-02298] Office Home and Business 2016 32-bit/x64 Vietnamese Vietnam Only DVD - Full pack