THƯƠNG HIỆU
GIÁ


-
 • Phần mềm bản quyền Windows Server Standard, mỗi bộ cho 32core ( 2x winSvrSTDCore 2016 SNGL 16Lic NL CoreLic + 10 WinSvrCAL 2016 SNGL)
 • (021-10554) OfficeStd 2016 SNGL OLP NL
 • Win10 Pro SNGL OLP NL Legalization GetGenuine
 • T5D-02695 Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD
 • FQC-08929 Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
 • Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)
 • (R18-05123) WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL - Soft360 Bluecom
 • Phần mềm quản trị CSDL SQL sever 2016 SQL Server Enterprice 2016 (Microsoft)
 • SQLSvrEntCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
 • Hệ điều hành cho máy tính để bàn Windows 10 Professional 64-bit
 • Hệ điều hành cho máy chủ - Windows Server 2016 R2 Standard (Microsoft)
 • Microsoft®WindowsServerSTDCORE 2016 Sngl OLP 2Licenses NoLevel CoreLic
 • WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL
 • Hệ điều hành Windows 10