THƯƠNG HIỆU
GIÁ


-
 • Đánh giá: rate
 • Mô tả sản phẩm:
 • HP Value PUSB Receipt Printer
 • • Chế độ in: Direct Thermal
 • • Tốc độ in: 150 mm/s
 • • Độ phân giải: 203 DPI
 • • Dao cắt: tiêu chuẩn tự động,
 • • Khổ giấy: 80 mm x 90 mm.
 • "• HP Value SerialUSB Receipt Printer
 • • Chế độ in: Direct Thermal
 • • Tốc độ in: 150 mm/s
 • • Độ phân giải: 203 DPI
 • • Dao cắt: tiêu chuẩn tự động,
 • • Khổ giấy: 80 mm x 90 mm;
 • • Bộ nhớ: 2 MB Flash
 • • Driver: Jpos, opos, window native
 • • Kết nối: Powered USB Interface (cable included)
 • 24 V Cash Drawer support with RJ12 interface
 • • Số lượt căt: 2.3 triệu lượt
 • • Số dòng in: 60 triệu dòng
 • • Kích thước: 134 x 144 x 184 mm
 • • Trọng lượng: 2.27kg
 • "
 • HP Hybrid POS Printer with MICR
 • • Chế độ in: Receipt Station (Direct Thermal, 203 DPI); Slip Station (9-Pin Impact)
 • • Tốc độ in: đen trắng: 200 mm/s, màu 100 mm/s
 • • Độ phân giải: 203 DPI
 • • Dao cắt: tiêu chuẩn tự động, partial cut
 • • Khổ giấy: 80 mm x 83 mm;
 • • Bộ nhớ: 8 MB Flash; shared for graphics, logos, user defined characters and user data storage; 8k data buffer
 • Driver: Jpos, opos, window native
 • Kết nối: Powered USB Interface (cable included)
 • 24 V Cash Drawer support with RJ12 interface
 • • Lan: HP LAN Thermal Receipt Printer, Starter paper roll, External power supply, Ethernet Cable, USB 2.0 cable, and HP Retail System Software and Documentation CD
 • • Số lượt căt: 2 triệu lượt
 • • Số dòng in: 64 triệu dòng
 • • Kích thước: 134 x 144 x 184 mm
 • • Trọng lượng: 3.62kg
 • HP LAN Thermal Receipt Printer
 • • Chế độ in: Direct Thermal
 • • Tốc độ in: 350 dòng/giây
 • • Độ phân giải: 203 DPI
 • • Dao cắt: tiêu chuẩn tự động
 • • Khổ giấy: 80 mm x 90 mm;
 • • Bộ nhớ: 8 MB Flash memory
 • • Driver: Jpos, opos, window native
 • • Kết nối: Powered USB Interface (cable included)
 • 24 V Cash Drawer support with RJ12 interface
 • • Internet: HP LAN Thermal Receipt Printer, Starter paper roll, External power supply, Ethernet Cable, USB 2.0 cable, and HP Retail System Software and Documentation CD
 • • Số lượt cắt: 2.5 triệu lượt
 • • Số dòng in: 70 triệu dòng
 • • Kích thước: 134 x 144 x 184 mm
 • • Trọng lượng: 1.34kg
 • "• Model: HP Presentation Barcode Scanner
 • • Kỹ thuật scan: Imager
 • • Loại Barcode: 1D & 2D
 • • Trọng lượng: 283g
 • • Light source:LEDs
 • • Cổng: USB
 • • Chiều dài dây: 1.9m"
 • "Model: HP Imaging Barcode Scanner
 • • Kỹ thuật scan: Imager
 • • Loại Barcode: 1D & 2D
 • • Trọng lượng: 226g
 • • Light source: LEDs
 • • Cổng : USB
 • • Chiều dài dây: 1.9m
 • "HP Serial USB Thermal Receipt Printer
 • • Chế độ in: Direct Thermal receipt printing
 • • Tốc độ in: 350 mm/s
 • • Độ phân giải: 203 DPI
 • • Dao cắt: tiêu chuẩn tự động,
 • • Khổ giấy: 80 mm x 90 mm;
 • • Bộ nhớ: 8 MB Flash
 • • Driver: Jpos, opos, window native
 • • Kết nối: Powered USB Interface (cable included)
 • 24 V Cash Drawer support with RJ12 interface
 • • Số lượt cắt: 3 triệu lượt
 • • Số dòng in: 70 triệu dòng
 • • Kích thước: 134 x 144 x 184 mm
 • • Trọng lượng: 1.34kg
 • "
 • "Model: HP Linear Barcode Scanner
 • • Kỹ thuật scan: Linear Imager
 • • Loại Barcode: 1D
 • • Trọng lượng: 147g
 • • Light source: LEDs
 • • Cổng : USB
 • • Chiều dài dây: 1.9m"
 • HP Retail Integrated Barcode Scanner (HPE)
 • HP Integrated Single-Head MSR
 • Cân nặng: 0,24 lb
 • Kích thước tối thiểu (W x D x H): 5,07 x 2,8 x 1,43 in;
 • Chiều rộng khe: 0,045 in
 • HP Retail Integrated Dual-Head MSR
 • Cân nặng: 115 g
 • Kích thước (W x D x H): 77,8 x 99,98 x 34 mm