Phần cứng

Bluecom chuyên cung cấp các hệ thống máy chủ, máy trạm, PC, Laptop của các hãng Dell, HP, IBM

Phần mềm

Cung cấp các giải pháp ECM, CRM, Database: vTiger, Alfresco, Oracle.

Thiết bị mạng

Cung cấp các giải pháp về hạ tầng, hệ thống, thiết bị mạng của các hãng: Cisco, Juniper, HP, Dell, Fortigate

Thanh toán điện tử

Thanh toán thẻ điện thoại, thẻ games, các dịch vụ bảo hiểm, điện nước...

Đối tác

 
 

Hỗ trợ trực tuyến

Thứ 2 - 6: Từ 8h đến 17h30; Thứ 7: Từ 8h đến 12h